Point of care Testovanie CRP zlepšuje starostlivosť o pacienta

Testovanie C-reaktívneho proteínu (CRP) v Point of Care (POC) by mohlo zmeniť spôsob, akým lekári diagnostikujú a liečia pacientov.

CRP pomáha pri klinickom manažmente pacientov s infekciami alebo zápalovými stavmi. Produkcia CRP je úmerná intenzite infekcie a zápalu. Krátky čas analýzy a malý objem vzoriek CRP testov v mieste starostlivosti ponúkajú podstatnú výhodu v porovnaní s laboratórnym CRP testom.

Pri použití spolu s klinickým vyšetrením pacienta sú testy QuikRead go CRP vynikajúcimi nástrojmi v nasledujúcich situáciách:

Easy CRP

 

S prístupom testovania POC CRP môžu rodinní lekári teraz zažiť množstvo výhod, ktoré pomáhajú v primárnej starostlivosti:

 

 

 

 

Chcete dozvedieť viac o systéme QuikRead go Easy CRP? Pozrite: QuikRead go Easy CRP

Referencie:

  1. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
  2. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
  3. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cohcrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9): CD012252.
  4. Bruns AH et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
  5. Verhagen DW et al. Prognostic value of serial C-reactive protein measurements in left-sided native valve endocarditis. Arch Intern Med 2008; 168(3): 302-307.
  6. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.
  7. Aabenhus, R., Hansen, M. P., Saust, L. T., Bjerrum, L., & Gahrn-Hansen, B. (2014). Clinical indications for antibiotic use in Danish general practice: results from a nationwide electronic prescription database. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 32(4), 234-241. doi: 10.3109/02813432.2014.986970
  8. Aabenhus, R., Jensen, J. U., Jorgensen, K. J., Hróbjartsson, A., & Bjerrum, L. (2014). Biomarkers as point-of-care tests to guide prescription of antibiotics in patients with acute respiratory infections in primary care. Cochrane Database of Systematic Reviews, 11, CD010130. doi: 10.1002/14651858.CD010130.pub2
  9. Cals JW, Ament AJ, Hood K, et al. C-reactive protein point of care testing and physician communication skills training for lower respiratory tract infections in general practice: economic evaluation of a cluster randomized trial. J Eval Clin Pract. 2011;17(6):1059–1069.