Kontaktné údaje:

 • Vedenie spoločnosti:
  +421(0) 055 7983 680-681
 • Ekonóm:
  +421(0) 055 7983 683
 • CRM :
  • Ing. Andrea Jasemová Svičinová:
   +421(0)903 609 565
  • Lucia Vrbová:
   +421(0) 055 7983 685
  • Mgr. Martina Bauer:
   +421(0) 055 7983 686
 • Zodpovedný farmaceut:
  • Mgr. Kristína Hovancová:
   +421(0) 055 7983 684
 • Sklad:
  • +421(0) 055 7983 688-9
 • E-mail: konexmedik@konex.sk

O firme:

 • KONEX MEDIK, spol. s r.o.
  • Rastislavova 7
  • SK - 040 01 Košice
 • Distribučný slad:
  • Vozárova 1
  • SK - 040 17 Košice
 • IČO: 31713343
 • IČ DPH: SK2020483168
 • E-mail: konexmedik@konexmedik.com
 • Zapísaný u OR OS Košice I pod spisovou značkou Sro, odd. Sro vl.:6680/V

Mapa