QuikRead go je presný a pripojiteľný POC systém

Systém QuikRead go® vám ponúka cenovo dostupné a spoľahlivé riešenie na rýchle meranie vzoriek pacientov a tým aj včasné rozhodovanie o liečbe. Výsledky systému QuikRead go sú pripravené za niekoľko minút a sú porovnateľné s klinickými chemickými analyzátormi1. Všetky reagencie QuikRead go sú pripravené na použitie a vyžadujú si minimálny čas potrebný na použitie.

Bezkalibračný prístroj QuikRead go má rozsiahle možnosti pripojenia, aby sa zabezpečilo, že výsledky budú sledovateľné a prenesené priamo  lekárom na podporu rýchlejšieho rozhodovania o liečbe.

Na stiahnutie: