Hygicult E/Beta-GUR 10 testov pre detekciu Enterobacteriaceae

Kontaktné doštičky Hygicult sú určené na monitorovanie mikrobiologickej hygieny na povrchoch. Test je možné vykonávať na pracovisku alebo je možné doštičky použiť ako praktické transportné médium pre kultivované vzorky.

Cena bez DPH: 11.80 €
Cena vrátane DPH: 14.16 €

Hygicult testy sú spoľahlivé, ekonomicky a časovo nenáročné testy na monitorovanie hygieny povrchu na pracovisku. Hygicult je k dispozícii v piatich verziách pre rôzne potreby zákazníkov. Hygicult TPC je určený na sledovanie hygieny všeobecne, pretože na ňom môže rásť väčšina bežných baktérií, kvasiniek a plesní. Hygicult E a Hygicult E/ß-GUR sú určené na detekciu Enterobacteriaceae. Hygicult E/ß-GUR navyše deteguje prítomnosť ß-glukuronidáza pozitívnych mikroorganizmov, najmä Escherichia coli. Hygicult CF podporuje rast koliformných baktérií, zatiaľ čo rast grampozitívnych organizmov je inhibovaný. Hygicult Y&F (Easicult M) je určený na detekciu kvasiniek a plesní; na tomto slide nerastú žiadne baktérie.

Hygicult TPC a Hygicult E dipslidy boli hodnotené v kolaboratívnej štúdii na ktorej sa podieľalo dvanásť laboratórií.1-2 Validačná správa Hygicult TPC bola schválená NMKL/ Nordval3.

S testami Hygicult máte k dispozícii

  • Testy pripravené k okamžitému použitiu na pracovisku

  • Vysokú kvalitu produktov

  • Doštičku s pántom pre ľahký odber povrchových vzoriek

  • Jednoduchú interpretáciu výsledkov – už žiadne počítanie kolónií

  • Dlhú životnosť v porovnaní s kultivačnými miskami

  • Spoľahlivú metódu – validovanú AOAC1,2 a certifikovanú NMKL/NordVal3

 

Literatúra

  1. Salo S, Laine A, Alanko T, Sjöberg A-M, Wirtanen G. Validation of the Microbiological Methods Hygicult Dipslide, Contact Plate, and Swabbing in Surface Hygiene Control: A Nordic Collaborative Study. Journal of AOAC International 2000; 83(6): 1357-1365.
  2. Salo S, Alanko T, Sjöberg A-M, Wirtanen G. Validation of the Hygicult® E Dipslides Method in Surface Hygiene Control: A Nordic Collaborative Study. Journal of AOAC International 2002; 85(2): 388-394.
  3. NMKL 5: 2001. NordVal 018
Metóda

Kultivácia

Typ vzorky Vzorky získané odtlačkom, ponorením alebo sterom
Doba potrebná na získanie výsledku Inkubácia po dobu 1 až 5 dní, v závislosti od produktu a teploty
Odčítanie výsledkov Vizuálne, semikvantitatívne
Skladovanie 18 - 25 °C
Doba použitia 6-9 mesiacov od dátumu výroby
Preprava 18 - 25 °C
Veľkosť a hmotnosť 60 x 66 x 98 mm, 210 - 220 g
Počet balení v kartóne 50
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Je možné použiť inkubátor pre Hygicult E/ß-GUR a Hygicult E

Poznámka Limitné hodnoty pre počet mikróbov v normálnej pitnej vode sú príliš nízke na to, aby ich bolo možné detegovať metódou Hygicult
Krajina pôvodu Fínsko
Registrovaná ochranná známka Hygicult je registrovaná ochranná známka spoločnosti Aidian Oy

Hygicult E/ß-GUR obsahuje dve rôzne médiá. Médium VRB na jednej strane doštičky je rovnaké ako v Hygicult E. Druhá strana obsahuje bezfarebné médium ß-GUR, ktoré podporuje rast gramnegatívnych organizmov. Mikroorganizmy produkujúce ß-glukuronidázu (najmä E. coli) rastú na tomto médiu ako tmavé kolónie, čo uľahčuje interpretáciu výsledkov.

Je test Hygicult vhodný na detekciu baktérií vo vode?

Kvalitu pitnej vody je nutné testovať podľa zákonov a predpisov platných vo vašej krajine. Ďalšie informácie vám podajú miestne úrady kontrolujúce bezpečnosť potravín a laboratóriá analyzujúce prostredie.

Test Hygicult je možné používať na monitorovanie odpadových vôd a chladiacich veží, nie je však dostatočne citlivý na testovanie pitnej vody. Limit senzitivity pre test Hygicult TPC je 1 000 CFU/ml alebo CFU/cm2, limit pre pitnú vodu je < 100 CFU/ml.

Je možné použiť kontaktné doštičky Hygicult ako transportné médium, ak chcem vzorky odoslať do mikrobiologického laboratória na ďalšiu kultiváciu?

Áno. Kontaktné doštičky Hygicult sa na tento účel hodia veľmi dobre.

Je možné enterobaktérie detegovať zo vzorky, ktorá bola zmrazená?

Áno. Enterobaktérie prežívajú aj zmrazenie.

Agar sa čiastočne alebo úplne oddelil. Prečo k tomu došlo? Môžem tento test napriek tomu použiť?

Test nepoužívajte - agar sa pravdepodobne oddelil následkom neopatrnej manipulácie počas transportu.

Ktoré kmene baktérií rastú na teste Hygicult TPC?

TPC je pokrytý vrstvou agaru Total Plate Count (agar na stanovenie celkového počtu baktérií), ktorý podporuje rýchly rast väčšiny bežných baktérií a plesní. Komplexná štúdia všetkých možných mikroorganizmov neprebehla a ani nie je potrebná. Nezabúdajte, že TPC nie je určený na detekciu žiadneho špecifického mikróba. Slúži ako indikátor úrovne všeobecnej mikrobiálnej kontaminácie.

Aké množstvo vzorky sa na test Hygicult pri ponorení nanesie?

Odhaduje sa objem 40 - 50 µl na jednu doštičku.

V akých prípadoch je test Hygicult vhodnejší na analýzu hygieny prostredia ako metóda ATP (luminiscenčná)?

Kedykoľvek potrebujete zistiť počet živých baktérií. Počet živých baktérií poskytuje dôležité informácie o hygienickom stave povrchu. Na základe tohto parametra sa stanovuje potenciálne riziko kontaminácie pri kontakte iných predmetov s týmto povrchom.

Identifikujú niektoré testy Hygicult konkrétne mikróby (ako napr. Legionellu alebo iné patogény)?

Nie, túto funkciu nemajú. Na to je nutné použiť metódy špecifické pre konkrétny patogén.

Aká je plocha povrchu doštičky Hygicult?

Jedna strana kontaktnej doštičky Hygicult meria asi 9,4 cm2. Obe strany dohromady majú plochu povrchu asi 18,8 cm2.

Kultivačné médium vyzerá ako šupka pomaranča. Ide o chybu? Je test stále použiteľný?

Taký test už nie je použiteľný. Najpravdepodobnejším dôvodom je zmrazenie. Po zmrazení obsahujú plastové obaly testov s najväčšou pravdepodobnosťou väčšie množstvo vody.

Výška agaru sa znížila, aj keď ešte neuplynul dátum exspirácie. Prečo k tomu došlo? Je test stále použiteľný?

Agar je použiteľný, ak sa médium zmenšilo o menej ako 2 mm od okrajov plastového rámu a vypuklá agarová plôška stále presahuje okraj.

V plastovom obale sa nachádza tekutina. Môžem kontaktnú doštičku aj napriek tomu použiť?

Ide iba o vodu skondenzovanú z agaru na stenách plastového obalu pri kolísaní teploty. Ak sa jedná iba o malé kvapky a agar vyzerá normálne, kontaktnú doštičku je možné použiť. Nadbytočné kvapky môžete z plastového obalu striasť pred jeho uzavretím po odbere vzorky.

Čo znamená, že test Hygicult je možné vykonať „na pracovisku“?

Znamená to, že odber vzoriek, inkubáciu a interpretáciu je možné vykonať priamo na vašom pracovisku. Vzorky nie je nutné nikam posielať, čím eliminujete náklady za spracovanie v laboratóriu.

Test Hygicult sa má likvidovať ponorením do vhodného dezinfekčného prostriedku cez noc. Odporúčate nejaký konkrétny dezinfekčný prostriedok?

Na tento účel je vhodný akýkoľvek prostriedok určený na povrchovú dezinfekciu. Odporučiť konkrétny druh je ťažké, na celom svete je k dispozícii široké spektrum dezinfekčných prostriedkov dostupných pod rôznymi názvami. Najjednoduchšie je používať prostriedok, ktorý máte k dispozícii na vašom pracovisku.

Príbuzné produkty