QuikRead go Strep A, 50 testov

QuikRead go Strep A je jednoduchý a rýchly test slúžiaci na detekciu streptokokov skupiny A (Streptococcus pyogenes) vo vzorkách výterov z hrdla. Tieto baktérie sú jedným zo základných pôvodcov bakteriálnej faryngitídy. Test je priamo pripravený na použitie v kombinácii s prístrojom QuikRead go, ktorý automaticky ukladá výsledky s údajmi používateľa a/alebo pacienta.

Prístroj je v prípade potreby možné pripojiť k nemocničným/laboratórnym informačným systémom.

Typy:
Quikread testy
Cena bez DPH: 139.00 €
Cena vrátane DPH: 152.90 €

U pacientov s bolesťou hrdla (akútnou faryngitídou) môže byť ťažké iba na základe vizuálnej kontroly odlíšiť, či je infekcia spôsobená streptokokmi skupiny A alebo vírusmi. QuikRead go Strep A je jednoduchý a rýchly diagnostický test, ktorý spoľahlivo deteguje streptokoky skupiny A z výteru z hrdla. Test poskytuje rýchle a presné výsledky ešte v priebehu návštevy pacienta u lekára, na základe ktorých je možné identifikovať pacientov, ktorí vyžadujú liečbu antibiotikami. Na displeji prístroja sa objaví výsledok testu (pozitívny alebo negatívny), čím sa eliminuje neistota a subjektivita spojená s vizuálnym hodnotením výsledku testu.

Test QuikRead go Strep A vám ponúka nasledujúce výhody

Rýchle a objektívne výsledky

  • Výsledky jednoznačne pozitívnych alebo negatívnych vzoriek do dvoch minút, všetky výsledky do štyroch minút.

Flexibilita

  • Vykonanie testu a zaznamenanie výsledku je možné jednoducho prispôsobiť pracovnému postupu používateľa.

Sledovateľnosť výsledkov

  • Výsledky sa automaticky ukladajú v pamäti prístroja a môžete s nimi uložiť aj informácie používateľa a/alebo pacienta.
  • Prístroj je možné pripojiť k nemocničným/laboratórnym informačným systémom.
Dostupné produkty 135883 QuikRead go Strep A, 50 testov
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria

Typ vzorky Výter z hrdla
Doba potrebná na stanovenie výsledku Menej než 7 minút
Čítanie výsledku Údaje uvádzané prístrojom
Senzitivita

83 %

Špecificita

97 %

Skladovanie 2 - 25 ºC
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný Prístroj QuikRead go 135867
Registrovaná ochranná známka QuikRead go® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Aidian Oy

Akútna faryngitída je jedným z najbežnejších dôvodov, prečo pacienti vyhľadávajú pomoc lekára v primárnej starostlivosti. Väčšina prípadov akútnej faryngitídy je spôsobená vírusmi. Najbežnejším bakteriálnym pôvodcom je Streptococcus pyogenes, takisto známy ako streptokok skupiny A. Infekcia streptokokmi skupiny A je jediná bežná forma bolesti v krku vyžadujúca antibiotickú liečbu. Keďže sa príznaky infekcie streptokokmi skupiny A a faryngitídy spôsobované inými mikroorganizmami (väčšinou vírusmi) často prekrývajú, môže byť ťažké iba na základe klinických príznakov vylúčiť infekciu streptokokmi skupiny A.

Ak nepoužijem tampón na výter dodávaný v súprave QuikRead go Strep A, ovplyvní to výsledky?

Áno. Je veľmi dôležité používať tampóny dodávané so súpravou, pretože iné typy môžu viesť k chybným výsledkom. Niektoré tampóny obsahujú látky, ktoré môžu reakciu inhibovať a spôsobovať falošne negatívne výsledky. Iné tampóny môžu ovplyvniť objem pufra a viesť k falošne pozitívnemu alebo negatívnemu výsledku.

Prečo je nutné sledovať farebné zmeny v priebehu extrakcie a po pridaní vzorky do predplnenej kyvety?

Extrakčné činidlo 2 obsahuje indikátor pH, ktorý vám pomôže zaistiť správnosť priebehu testu. Extrakčný roztok musí byť kyslý (žlto-oranžová farba). Po ukončení extrakcie je nutné roztok neutralizovať pridaním pufra do kyvety (ružová farba) a následne pridávame činidlo.

Ak chcem používať súpravu QuikRead go Strep A, musím aktualizovať softvér prístroja QuikRead go?

Súpravu QuikRead go Strep A je možné používať na prístrojoch QuikRead go so softvérovou verziou 4.1 alebo vyššou.

Príbuzné produkty