QuikRead go wrCRP, 50 testov

QuikRead go wrCRP je rýchly a ľahko použiteľný test pre kvantitatívne stanovenie hodnôt C-reaktívneho proteínu (CRP) v plnej krvi, sére a plazme pomocou prístroja QuikRead go. Test poskytuje v priebehu niekoľkých minút široký rozsah výsledkov CRP a urýchľuje tak rozhodnutie o správnej diagnóze.

Typy:
Quikread testy
Cena bez DPH: 129.00 €
Cena vrátane DPH: 141.90 €

Presné meranie C-reaktívneho proteínu (CRP) môže mať v liečbe pacienta s príznakmi infekcie zásadný význam. Test QuikRead go wrCRP pomáha zistiť, pre ktorých pacientov sú antibiotiká prospešné a je cenný pri monitorovaní úspešnosti liečby. Jednoducho použiteľný test QuikRead go wrCRP možno použiť priamo u pacienta a poskytuje okamžitý výsledok CRP.

Široké meracie rozmedzie testu QuikRead go wrCRP pokrýva ako vysoko citlivé, tak klasické testy CRP. Mierne zvýšené hladiny CRP vo vysoko citlivom rozmedzí 1-5 mg/l môžu indikovať slabý zápal a môžu pomôcť pri posudzovaní kardiovaskulárneho rizika1.

QuikRead go wrCRP je účinný nástroj pre point of care pracovisko, ktorý pomáha zdravotníckym pracovníkom v rozhodovaní o liečbe.

QuikRead go wrCRP poskytuje spoľahlivé a rýchle výsledky

Spoľahlivé výsledky v širokom rozsahu merania v priebehu niekoľkých minút

 • Doba analýzy 2 minúty
 • Vykonáva sa zo vzorky kapilárnej krvi. Možno použiť aj venóznu krv, plazmu nebo sérum.
 • Široké meracie rozmedzie CRP 0,5-200 mg/l kombinuje vysoko citlivé a klasické testy CRP
 • Umožňuje detekciu nízkej hladiny zápalu

Jednoduchý odber vzorky

 • Malý objem vzorky (10 μl) takmer zodpovedá kvapke krvi

Skladovanie pri izbovej teplote do +25 °C

 • Umožňuje okamžité použitie

Multianalytický point of care systém QuikRead go

 • Jednoduché použitie
 • Prenosný prístroj a plne automatický postup testovania
 • Obojsmerne prepojiteľný s väčšinou systémov HIS a LIS


Výsledky testu by nikdy nemali byť používané samostatne bez úplného klinického hodnotenia.

 

Literatúra

 1. Emerging Risk Factors Collaboration. C-reactive protein concentration and risk of coronary heart disease, stroke, and mortality: an individual participant meta-analysis. Lancet 2010; 375:132-140.
Dostupné produkty 146521 QuikRead go wrCRP, 50 testov
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria

Typ vzorky Plná krv, plazma a sérum
Informácie o prístroji

Prístroj QuikRead go

Doba potrebná na stanovenie výsledku 2 minúty
Čítanie výsledku Údaje uvádzané prístrojom
Skladovanie 2 - 25 °C

Požadované vybavenie

 • Prístroj QuikRead go 135867

 • Kapiláry 147851, dodávané s produktom 146521
 • Piesty 67966, dodávané s produktom 146521
 • QuikRead go CRP Control (kontrolný materiál) 153764
 • QuikRead go CRP Control High (kontrolný materiál) 153763
 • QuikRead go CRP Control Low (kontrolný materiál) 153765
Registrovaná ochranná známka QuikRead go® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Aidian Oy

Odporúčame pravidelne používať kontrolné materiály QuikRead go.

K dispozícii sú nasledujúce kontroly:

 • QuikRead go CRP Control (kontrolný materiál) 153764 s približnou koncentráciou 25 mg/l 
 • QuikRead go CRP Control High (kontrolný materiál) 153763 s približnou koncentráciou 75 mg/l 
 • QuikRead go CRP Control Low (kontrolný materiál) 153765 s približnou koncentráciou 2,5 mg/l 

Súvisiace produkty:

 • 147851 QuikRead go kapiláry (10 µl) 
 • 67966 QuikRead piesty 

CRP pomáha pri klinickej liečbe pacientov s infekciami alebo zápalovými stavmi.

C-reaktívny proteín (CRP) je plazmatický proteín akútnej fázy, ktorý je u zdravých jedincov prítomný v nízkych koncentráciách. Priemerná hladina CRP u zdravých ľudí je obvykle <0,8 mg/l1, ale počas bakteriálnej infekcie sa jeho koncentrácia rýchlo zvyšuje a môže dosiahnuť až stoviek mg/l. Bakteriálne infekcie a zápalové stavy stimulujú produkciu CRP v pečeni. Od počiatočného podnetu je hladina CRP detegovateľná za 4-6 hodín a vrcholí za 36-48 hodín2,3. Produkcia CRP je úmerná intenzite infekcie a zápalu. Preto je užitočná pri hodnotení závažnosti ochorenia. Pri bakteriálnych infekciách môže CRP stúpnuť relatívne vysoko, nad 100 mg/l. Vírusové a bakteriálne infekcie, ktoré samovoľne odznejú, spôsobujú len malé alebo vôbec žiadne zvýšenie. Pri zápalových stavoch sa môže hladina CRP zvýšiť na strednú úroveň, obvykle sa pohybuje medzi 10-40 mg/l. Keď pacient začne reagovať na liečbu, imunitný systém sám premôže patogén alebo zápalový podnet začne ustupovať, hladina CRP rýchlo klesá späť do normálu s polčasom 19 hod1,2.

Presné a spoľahlivé point of care testovanie CRP je užitočné pri klinickej liečbe pacientov s infekciou a pri optimalizácii predpisovania antibiotík. Krátka doba analýzy a potreba len malého objemu vzorky pri point of care testoch CRP ponúka podstatnú výhodu v porovnaní s laboratórnym testom CRP. Pri použití spoločne s klinickým vyšetrením pacienta sú testy QuikRead go CRP vynikajúcim nástrojom v nasledujúcich situáciách:

 • rozlíšenie bakteriálnych a vírusových infekcií
 • zníženie diagnostickej neistoty a smerovanie k správnemu predpisovaniu antibiotík pri akútnych infekciách4,5
 • hodnotenie, sledovanie a predpovedanie priebehu infekcie, zápalu a odpovede na liečbu6-8
 • vylúčenie závažnej bakteriálnej infekcie9

 

Literatúra

 1. Shine, B et al. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin. Chim. Acta 1981; 117:13–23.
 2. Vigushin DM, Pepys MB, Hawkins PN. Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease. J Clin Invest 1993; 91(4): 1351-1357.
 3. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J Clin Invest 2003; 111(12): 1805-1812.
 4. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
 5. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
 6. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cohcrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9): CD012252.
 7. Bruns AH et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
 8. Verhagen DW et al. Prognostic value of serial C-reactive protein measurements in left-sided native valve endocarditis. Arch Intern Med 2008; 168(3): 302-307.
 9. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.

Chcel by som začať používať QuikRead go wrCRP test. Ktorú verziu softwaru potrebujem na svojom prístroji QuikRead go?

Mali by ste mať verziu 7.5.1.

Aktualizoval som svoj prístroj QuikRead go na verziu 7.5.1, aby som začal používať QuikRead go wrCRP súpravu. Teraz som si však všimol, že v chladničke stále mám nejaké súpravy QuikRead go CRP. Môžem tieto súpravy používať aj po aktualizácii softwaru?

Áno, okrem testov QuikRead go wrCRP môžete používať súpravy QuikRead go CRP a QuikRead go CRP+Hb s prístrojom QuikRead go s verziou softwaru 7.5.1.

Omylom som nechal QuikRead go wrCRP súpravu cez víkend pri izbovej teplote. Môžem súpravu ďalej používať?

Áno, súpravu môžete používať. Neotvorené súpravy môžu byť skladované v chlade alebo pri izbovej teplote (2 - 25 °C) do dátumu exspirácie vyznačeného na štítku súpravy. Po prvom otvorení jednotlivých častí súpravy môžu byť kyvety skladované pri izbovej teplote (18 – 25 °C) počas 3 mesiacov. Reagenčné viečka počas 6 mesiacov. Ďalšie informácie nájdete v príbalovom letáku.

Čo sa stane, keď omylom použijem 20 µl kapiláru s testom QuikRead go wrCRP?

Je dôležité používať iba 10 µl kapiláry s oranžovým prúžkom, ktoré sú súčasťou súpravy QuikRead go wrCRP. Kapiláry s objemom 20 µl majú modrý prúžok a používajú sa iba s testom QuikRead go CRP. Prístroj meria hodnotu hematokritu a nad hornou hranicou (75%) nezobrazí výsledok. Pokiaľ dávkujete dvojnásobné množstvo vzorky, prístroj si myslí, že hodnota hematokritu je dvojnásobná, než v skutočnosti je. Korekcia hematokritu je schopná správne odčítať iba výsledky vzoriek, ktoré majú hematokrit pod 37,5%.

Príbuzné produkty