QuikRead go HbA1c s QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 testov

QuikRead go HbA1c je ľahko použiteľný a spoľahlivý point-of-care (POC) test, ktorý poskytuje kvantitatívny výsledok HbA1c za menej než 6 minút. Odber vzorky v jednom kroku pomocou Sample Collectora, ktorý sa používa s QuikRead go HbA1c, minimalizuje ručnú prácu operátora a umožňuje jednoduché stanovenie HbA1c.

Typy:
Quikread testy
Cena bez DPH: 112.51 €
Cena vrátane DPH: 123.76 €

Kvantitatívne výsledky HbA1c môžu slúžiť na sledovanie a kontrolu dlhodobej hladiny glukózy v krvi u osôb s diabetes mellitus a k identifikácii pacientov s rizikom rozvoja diabetes mellitus. QuikRead go HbA1c je diagnostický test in vitro na kvantitatívne meranie glykovaného hemoglobínu (HbA1c) zo vzorky kapilárnej krvi odobratej z prsta alebo antikoagulovanej (pomocou EDTA alebo heparínu) žilnej plnej krvi.

Test QuikRead go HbA1c dosiahol striebornú úroveň v certifikácii IFCC!

QuikRead go HbA1c vám poskytuje

Zlepšuje liečbu diabetu1,2 – Spoľahlivé point-of-care výsledky HbA1c

 • IFCC certifikácia
 • Preverená kvalita značky QuikRead go
 • Výsledky HbA1c dostupné počas konzultácie s pacientom

Správne point of care výsledky – Jednoduchý odber vzorky a testovanie

 • Odber vzorky v jednom kroku
 • Objem vzorky 1 µl
 • Stabilita vzorky v kyvete 5 minút
 • Automatizovaný prístroj QuikRead go

Efektivita – Jeden systém, veľa testov

 • HbA1c teraz na QuikRead go
 • Prenosný a flexibilný systém QuikRead go
 • Diagnostické testy určené pre primárnu starostlivosť
 • Vylepšené funkcie obojsmerného pripojenia

Výsledky testu by nikdy nemali byť používané samostatne bez úplného klinického hodnotenia.

Literatúra

 1. Miller CD, Barnes CS, Phillips LS, et al. Rapid A1c availability improves clinical decision-making in an urban primary care clinic. Diabetes Care 2003; 26(4): 1158-1163.
 2. Schnell O, Crocker JB, Weng J. Impact of HbA1c Testing at Point of Care on Diabetes Management. J Diabetes Sci Technol 2017; 11(3):611-617.

Dostupný produkt

 • 151058 QuikRead go HbA1c s QuikRead go Sample Collector 1μl, 25 testov
Použitie

Pre diagnostické použitie in vitro.

Metóda Imunoturbidimetria
Typ vzorky Plná krv
Informácie o prístroji Prístroj QuikRead go
Čas potrebný na získanie výsledku

5 minút 50 sekúnd

Čítanie výsledku Údaje uvádzané prístrojom
Skladovanie 2 – 8 °C
Požadované vybavenie
 • Prístroj QuikRead go 135867
 • QuikRead go Sample Control Set 154520
Registrácia QuikRead go® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Aidian Oy

Odporúča sa pravideľne používať kontrolnú sadu QuikRead go HbA1c Control Set.

Súprava 154520 QuikRead go® HbA1c Control Set obsahuje:

 • QuikRead go HbA1c Control, približná koncentrácia 37–48 mmol/mol
 • QuikRead go HbA1c Control High, približná koncentrácia 69–80 mmol/mol

Súvisiace produkty:

 • 154457 QuikRead go Sample Collector 1µl 

HbA1c poskytuje odhad dlhodobých hladín glukózy v krvi

 • Hemoglobín A1 je najbežnejší typ hemoglobínu v červených krvinkách.
 • Za normálnych fyziologických podmienok vzniká glykovaný hemoglobín A1 (HbA1c) neenzymatickým naviazaním glukózy v krvi na hemoglobín A1. So zvyšujúcimi sa hladinami glukózy sa zvyšujú aj hladiny HbA1c.2
 • Glukóza zostáva naviazaná na hemoglobín červených krviniek po celú dobu ich životnosti. HbA1c tak ukazuje priemernú hladinu cukru v krvi za posledné dva až tri mesiace.2,3

HbA1c je praktický nástroj na podporu účinnej starostlivosti o diabetes

 • Pohodlné pre pacienta: Pacient nemusí byť nalačno a možno použiť vzorku odobratú z prsta alebo z žilnej krvi4.
 • Reprodukovateľné testovanie: má väčšiu predanalytickú stabilitu ako glukóza5.
 • Testovanie je možné vykonať kedykoľvek: Variabilita je zo dňa na deň nižšia ako u glukózy4,6,7.

 

Literatúra

 1. Lenters-Westra et al. Haemoglobin A1c: Historical overview and current concepts. Diabetes Res Clin Pract. 2013 Feb;99(2):75-84.
 2. Sherwani SI, Khan HA, Ekhzaimy A, Masood A, Sakharkar MK. Significance of HbA1c Test in Diagnosis and Prognosis of Diabetic Patients. Biomark Insights 2016; 11: 95-104.
 3. Khera PK, Smith EP, Lindsell CJ, et al. Use of an oral stable isotope label to confirm variation in red blood cell mean age that influences HbA1c interpretation. Am J Hematol 2015; 90(1): 50-55.
 4. Weykamp C. HbA1c: a review of analytical and clinical aspects. Ann Lab Med 2013; 33(6): 393-400.
 5. Rohlfing C, Wiedmeyer HM, Little R, et al. Biological variation of glycohemoglobin. Clin Chem 2002; 48(7): 1116-1118.
 6. Ollerton RL, Playle R, Ahmed K, Dunstan FD, Luzio SD, Owens DR. Day-to-day variability of fasting plasma glucose in newly diagnosed type 2 diabetic subjects. Diabetes Care 1999; 22(3): 394-398.
 7. Petersen PH, Jorgensen LG, Brandslund I, De Fine Olivarius N, Stahl M. Consequences of bias and imprecision in measurements of glucose and hba1c for the diagnosis and prognosis of diabetes mellitus. Scand J Clin Lab Invest Suppl 2005; 240: 51-60.

Zlepšenie výsledkov liečby

Bolo preukázané, že point-of-care testovanie HbA1c zlepšuje priebeh liečby diabetu, spoluprácu pacientov pri liečbe a ich spokojnosť. To vedie k zlepšeniu kontroly glykémie a k zníženiu rizika škodlivých a nákladných vedľajších ochorení. Má tiež potenciál znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť.1-5

Skorá diagnostika diabetu

Štandardizované testy HbA1c sa stále častejšie odporúčajú ako možnosť screeningu pacientov na diabetes 2. typu alebo hyperglykémie6-8. Takmer polovica ľudí s diabetom 2. typu je nediagnostikovaná7. Point-of-care testy HbA1c môžu pomôcť identifikovať pacientov a zahájiť príslušnú liečbu čo najskôr9.

Point-of-care testovanie HbA1c môže mať vplyv:

Dôvody, prečo si pacient s diabetom vyberie point-of care HbA1c test2,10

 • Okamžitý výsledok testu, plán liečby a podpora zmeny životného štýlu
 • Zamedzenie nadmerným návštevám odberových miest
 • Odber vzorky z vpichu do prsta
 • Možnosť nemusieť byť nalačno

Dôvody, prečo si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyberie point-of-care HbA1c test1,2,11

 • Lepšia spolupráca pacientov
 • Oslovenie všetkých pacientov
 • Skoré nastavenie liečby
 • Efektívne pracovné postupy
 • Spokojnosť pacienta

 

Literatúra

 1. Miller CD, Barnes CS, Phillips LS, et al. Rapid A1c availability improves clinical decision-making in an urban primary care clinic. Diabetes Care 2003; 26(4): 1158-1163.
 2. Schnell O, Crocker JB, Weng J. Impact of HbA1c Testing at Point of Care on Diabetes Management. J Diabetes Sci Technol 2017; 11(3):611-617.
 3. American Diabetes Association. Diabetes Care 2020; 43(Supplement 1): S66-S76
 4. Egbunike V, Gerard S. The impact of point-of-care A1C testing on provider compliance and A1C levels in a primary setting. Diabetes Educ. 2013;39(1):66-73.
 5. Lian J, Lang Y. Diabetes management in the real world and the impact of adherence to guideline recommendations. Curr Med Res Opin. 2014;30(11):2233-40.
 6. American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. Diabetes Care 2019; 42(Suppl 1): S13-28.
 7. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels,Belgium: 2019. Available at: https://www.diabetesatlas.org, accessed 30.4.2020
 8. World Health Organization (WHO). Use of glycated haemoglobin (‎HbA1c)‎ in diagnosis of diabetes mellitus: abbreviated report of a WHO consultation. 2011.
 9. Clark SR, Wilson ML. Original Research: Early Diabetes Screening in the Urgent Care, Part 2. J Urg Care Med. October 2016. https://www.jucm.com/original-..., accessed 30.4.2020
 10. Weykamp C. HbA1c: a review of analytical and clinical aspects. Ann Lab Med 2013; 33(6): 393-400.
 11. Patzer KH, Ardjomand P, Göhring K, et al. Implementation of HbA1c Point of Care Testing in 3 German Medical Practices: Impact on Workflow and Physician, Staff, and Patient Satisfaction. J Diabetes Sci Technol. 2018; 12(3):687-694.

Chcel by som začať používať QuikRead go HbA1c test. Ktorú verziu softwaru potrebujem na svojom prístroji QuikRead go?

Mali by ste mať verziu 8.1.1. alebo novšiu. Tento software je vhodný aj pre všetky ostatné testovacie súpravy, ktoré poskytujeme.

Aká odberová pomôcka je vhodná pre test QuikRead go HbA1c?

QuikRead go Sample Collectors 1µl, ktorý je súčasťou testovacej súpravy QuikRead go HbA1c, musí byť použitý na odber vzorky a prenos vzorky alebo kontroly do kyvety.

Aké typy vzoriek sú vhodné pro QuikRead go HbA1c test?

Vhodnými typmi vzoriek pre test QuikRead goHbA1c sú vzorky kapilárnej krvi odobratej z vpichu do prsta a vzorka plnej antikoagulovanej krvi zo žilného odberu. Na test sa vyžaduje iba 1 µl krvi. Pri odoberaní vzorky z vpichu do prsta nezabudnite utrieť prvú kvapku.

Príbuzné produkty