Akcia: 4 x QuikRead go iFOBT, 50 testov

QuikRead go iFOBT je imunochemický test určený na detekciu a kvantitatívne stanovenie okultného krvácania vo vzorkách ľudskej stolice v prípadoch suspektného krvácania z dolnej časti tráviaceho traktu. Meranie sa vykonáva na prístroji QuikRead go, ktorý je prepojiteľný so systémami NIS/LIS.

Balenie 4 ks, celkovo 200 FOB testov.

Typy:
Quikread testy
Cena bez DPH: 331.20 €
Cena vrátane DPH: 364.32 € 404.80 €

S prístrojom QuikRead go poskytuje súprava pripravená k použitiu presné výsledky za menej než 3 minúty.

Výsledky môžu byť zobrazované ako kvantitatívne alebo kvalitatívne.

Pre kvalitatívny test je medzná hodnota Hb15 µg/g stolice (75ng/ml). Pokiaľ výsledok zodpovedá medznej hodnote alebo bude vyšší je vyhodnotený ako pozitívny.

Pre kvantitatívne meranie je medzná hodnota Hb10 µg/g stolice (50 ng/ml), koncentrácie do 200 µg/g stolice (1000 ng/ml) sú zobrazované ako číselné hodnoty. Vyššie koncentrácie sú zobrazované na displeji ako >200 µg/g ( >1000 ng/ml).

Test QuikRead go iFOBT vám ponúka nasledujúce výhody

Flexibilita

 • Kvantitatívne výsledky umožňujú porovnanie s národnými doporučeniami
 • Výsledky môžu byť zohľadnené vzhľadom k veku a pohlaviu každého pacienta alebo k možným rizikovým faktorom
 • Flexibilný pracovný postup, ktorý možno jednoducho začleniť do rutinných procesov v laboratóriách a ordináciách
 • Stabilita vzorky v odberovej skúmavke päť (5) dní pri 18-25°C poskytuje dostatok času pre odber vzorky v domácom prostredí a jeho vrátenia do miesta testovania

Objektivita

 • Kvantitatívne hodnoty v rozmedzí 10–200 μg/g (50–1000 ng/ml)
 • Nastavenie prístroja umožňuje výber kvalitatívneho výsledku s cut-off 15 μg/g
 • Prístroj zobrazí výsledky na displeji

Spoľahlivosť

 • Automatizovaný postup testovania s minimom manuálnych krokov
 • Praktická odberová skúmavka zaručujúca hygienický odber presného množstva vzorky

Preverená kvalita značky Quikread

 • Test nevyžaduje manuálnu kalibráciu
 • Výsledky sú automaticky ukladané do pamäte prístroja
 • Informácie o užívateľovi a pacientovi môžu byť uložené s výsledkami a v prípade potreby odoslané do LIS/NIS
 • Prepojenie a obojsmerná výmena dát umožňujú centrálne spravovať i niekoľko prístrojov
Dostupné produkty
 • 151051 QuikRead go iFOBT, 50 testov
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria

Typ vzorky Stolica
Informácie o prístroji

Prístroj QuikRead go 135867

Doba potrebná na stanovenie výsledku Menej než 3 minúty
Čítanie výsledku Uvádzané prístrojom
Skladovanie 2 - 8 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Pre súpravu QuikRead go iFOBT 151051

 • Prístroj QuikRead go 135867
 • QuikRead iFOB Sampling Set (50 odberových fľaštičiek) 151052
 • QuikRead FOB Positive Control (kontrolný materiál) 06027
 • QuikRead go iFOBT Control Quantitative (kontrolný materiál) 152390

 

Pre súpravu QuikRead go iFOBT 136189

 • Prístroj QuikRead go 135867
 • QuikRead FOB Sampling set (50 odberových fľaštičiek) 138822
 • QuikRead FOB Positive Control (kontrolný materiál) 06027
 • QuikRead FOB Control Quantitative (kontrolný materiál) 144675
Registrovaná ochranná známka QuikRead go® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Aidian Oy

Okultné krvácanie do stolice môže signalizovať kolorektálny karcinóm

Kolorektálny karcinóm (CRC) je nádorové ochorenie hrubého čreva, konečníka alebo análneho otvoru. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je CRC v súčasnej dobe celosvetovo treťou najčastejšie sa vyskytujúcou rakovinou a druhou z najčastejších príčin úmrtí spojených s nádorovým ochorením. Ročne je diagnostikovaných okolo 1,9 milióna prípadov CRC.1

Genetika, vplyv vonkajšieho prostredia či klinický stav môžu zvyšovať riziko CRC. Rozvoj CRC je pomalý, zvyčajne trvá 10-15 rokov a najčastejšie sa vyskytuje u osôb starších ako 50 rokov. Začína sa rastom nekarcinogénnych zhlukov buniek, nazývaných polypy, na sliznici hrubého čreva. Časom sa môžu niektoré tieto polypy a adenómy zmeniť na nádor.

Mnoho osôb je v skorých štádiách CRC bez príznakov. Cievy kolorektálnych polypov alebo rakoviny sú často krehké a ľahko krvácajú do hrubého čreva alebo konečníka. Aj u zdravých jedincov môže nastať malé krvácanie do dolnej časti gastrointestinálneho traktu, ktoré môže byť príznakom gastrointestinálnej poruchy. Krvácanie do dolnej časti čreva môžu okrem polypov, adenómov a CRC nádorov spôsobiť aj iné choroby, napr. ulcerózna kolitída či Crohnova choroba. Toto krvácanie je zriedka viditeľné voľným okom, ale hemoglobín v okultnom krvácaní v stolici je možné detegovať imunochemickým testom zo stolice (FIT), ako je QuikRead go iFOB.

Hladiny imunochemického testu zo stolice zodpovedajú závažnosti rakoviny

Koncentrácia hemoglobínu v stolici je spravidla vyššia u mužov ako u žien a zvyšuje sa s vekom.Hodnoty FIT zodpovedajú závažnosti rakoviny.U symptomatických pacientov (POC) QuikRead go iFOBT poskytuje kvantitatívnu informáciu o zvýšenej miere krvácania a pomáha uprednostniť pacientov podľa naliehavosti pre ďalšie vyšetrenie gastrointestinálneho traktu, ako je kolonoskopia. Negatívne výsledky pomáhajú identifikovať pacientov, u ktorých by vyšetrenie hrubého čreva nebolo prínosom alebo majú pre vyšetrenie nižšiu prioritu. Negatívne výsledky iFOBT môžu znižovať počet nadbytočných kolonoskopií.4 POC FIT poskytuje okamžité výsledky testov, ktoré môžu byť použité pre rýchlejšie rozhodovanie a zlepšenie rozdelenia pacientov podľa rizika.

Včasná detekcia kolorektálneho karcinómu zvyšuje pravdepodobnosť prežitia

Včasná detekcia CRC alebo jeho prekurzorov významne zlepšuje šancu na prežitie, vyžaduje menej invazívnu liečbu a znižuje liečebné náklady. Bolo preukázané, že skríning osôb so stredným rizikom CRC znižuje mortalitu a incidenciu CRC.Skríning CRC pomocou FIT testov je v súčasnosti odporúčaný Radou Európy v krajinách EÚ a American College of Physicians v USA pre jedincov medzi 50 -74 rokmi.5,6

Nastaviteľný cut-off pri kolorektálnom skríningu

Kvantitatívne výsledky FIT umožňujú prispôsobenie hraničnej hodnoty v závislosti od potrieb pacienta alebo splnení odporúčaní v národných skríningových programoch pre rôzne krajiny. Optimálna cut-off hodnota môže byť stanovená na základe dostupných endoskopických zdrojov, prevalencie CRC v populácii a očakávanej miery účasti v skríningových programoch.7 Hodnoty FIT cut-off 20-30 µg/g sú odporúčané, keď systém zdravotnej starostlivosti vykonáva kolonoskopie približne u 5% vyšetrených (a FIT pozitívnych) pacientov vo veku 50-74 rokov.

 

Literatúra

 1. World Health Organization. Global Cancer Observatory database. https://gco.iarc.fr/ Accessed 25.2.2022.
 2. McDonald PJ et al. Faecal hemoglobin concentration by gender and age; implications for population – based screening for colorectal cancer. Clin Chem Lab Med. 2012; 50:935-40.
 3. Navarro M et al. Fecal hemoglobin concentration, a good predictor of risk of advanced colorectal neoplasia in symptomatic and asymptomatic Patients. Front Med (Lausanne) 2019; 6:31.
 4. Mclean W et al. Diagnostic accuracy of point of care faecal immunochemical testing using a portable high-speed quantitative analyser for diagnosis in 2-week wait patients. Colorectal Disease 2021; 00:1–11.
 5. European commission. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis – First Edition. Segnan N, Patrick J, von Karsa L (eds.), 2010, Luxenbourg.
 6. Rex D et al. Colorectal Cancer Screening: Recommendations for Physicians and Patients from the U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Am J Gastroenterol 2017; 112:1016-1030.
 7. Grazzini G et al. Immunochemical faecal occult blood test: number of samples and positivity cutoff. What is the best strategy for colorectal cancer screening? Br J Cancer 2009; 100:259-265.
 8. Hamza S et al. Diagnostic yield of a one sample immunochemical test at different cut-off values in an organised screening programme for colorectal cancer. Eur J Cancer 2013; 49:2727-2733.

Balenie obsahuje 4 x QuikRead go iFOBT, 50 testov v špecialnej cene, celkovo 200 testov

Príbuzné produkty